Noodprocedure opdrachten

Terug

Stel je vast dat je na meerdere pogingen om een opdracht in te dienen daar niet in slaagt en daardoor de deadline dreigt te missen? Maak dan gebruik van onderstaande Noodprocedure indienen opdrachten om je bestanden in te dienen.

Deel 1:

 • Laat de docent (via e-mail) weten dat er een probleem is en dat je de noodprocedure voor het indienen van opdrachten zal gebruiken.

Deel 2

 • Maak een e-mailbericht gericht aan ict-icto@odisee.be
 • Voeg aan het e-mailbericht eerst de bijlage(n) toe die je via de opdracht ging indienen.
 • Geef nu het bericht als onderwerp: Noodprocedure opdrachten en jouw naam
 • Noteer vervolgens in het tekstvak (en dit is ook belangrijk)
  • Jouw naam
  • De campus waarop je opleiding doorgaat
  • De naam van de docent waarvoor de opdracht is bedoeld
  • De naam van de opdracht die je indient
   (zoals deze in Toledo wordt genoemd)
  • De naam van de cursus waarvoor je deze opdracht maakt
   (zoals deze in Toledo wordt genoemd, inclusief de code-nummers)
  • De foutmelding of het probleem dat je hebt om het bestand in te dienen via Toledo
 • Verzend het bericht

Deel 3

 • Controleer nu regelmatig je e-mails.
 • Je ontvangt een bericht van de servicedesk dat voor jouw een ticket werd aangemaakt.
 • Stuur dit bericht door naar je docent.

Hou rekening met volgende aandachtspunten bij het gebruik van de noodprocedure:

 • Deze procedure kan enkel gebruikt worden wanneer de deadline voor het indienen van de opdracht nog niet verstreken is. Net als bij het indienen van een opdracht op papier, moet je als student dus voldoende tijd in rekening brengen voor het kunnen indienen van de bestanden, ook bij onverwachte technische problemen.
 • Door het gebruik van de servicedesk gebruik je een onafhankelijke derde partij (in tegenstelling tot het gebruik van bv. enkel een e-mail naar de docent) waarop de datum, het uur en de te gebruiken bestanden voor de evaluatie worden vastgelegd.