Toledo

Terug

Aanmelden op Toledo

Controleer uw ISP- en betaalstatus (18/10/2017)

Studenten die plots niet meer kunnen aanmelden op Toledo, zelfs na het heractiveren of kiezen van een nieuw wachtwoord,
nemen contact op met de studentenadministratie (Brussel) of de trajectbegeleider (Aalst, Gent, Sint-Niklaas) om hun ISP in orde te brengen of controleren best de betaling van hun inschrijvingsgelden.

Toledo login

 

 

 

 

Meer informatie...

Documentatie

Problemen?

  • Bekijk eerst de FAQ om na te gaan of je het antwoord op jouw vraag daar kan vinden.
  • Heb je een probleem met toegang tot of het gebruik van Toledo?
    Contacteer de ICT-helpdesk via ict-servicedesk@odisee.be
  • Ben je een student van een academische opleiding op een campus van Odisee?
    Raadpleeg dan zeker ook de informatie op http://toledo.kuleuven.be.

DISCLAIMER

Toledo is een interne website van de Associatie KU Leuven. Al het materiaal dat via Toledo wordt aangeboden dient uitsluitend als studiemateriaal ter ondersteuning van de onderwijsleeractiviteiten. Elk ander gebruik vergt de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en/of de docenten.

De gebruikers van Toledo verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de aangeboden informatie te respecteren.

Cijfers meegedeeld via de cursussen zijn uitsluitend ten voorlopige titel en bedoeld bij wijze van feedback tijdens het onderwijsproces. Toledo bevat koppelingen naar het officiële administratieve systeem van de hogeschool (Mijn Loket) voor het beheer van o.m. het ISP en het ter beschikking stellen van de examenresultaten.