Naar het buitenland met een beurs na afstuderen?

Terug

Naar het buitenland met een beurs na afstuderen?

Wens je na het behalen van je diploma nog naar het buitenland te trekken?
Dan zijn er 2 beursprogramma’s die je financieel kunnen ondersteunen als je kiest voor een aanvullende stage in het buitenland:

1. Erasmus+ beurzen voor stage na afstuderen

Voorwaarden

• Je buitenlandse stage duurt minimum 2 maanden en maximum 12 maanden en is afgerond binnen het jaar na afstuderen
• Je buitenlandse stage vindt plaats in een van de 28 EU lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Turkije of FYROM-landen (https://nl.wikipedia.org/wiki/Macedonië_(land))
• Je aanvraag voor een Erasmus+ beurs gebeurde voor het moment van afstuderen (= het moment waarop de resultaten bekendgemaakt worden binnen Odisee)
• Je aanvraag gebeurde volgens de stappen toegelicht in de procedure

Procedure

Stel je kandidaat voor een Erasmus+ beurs voor stage na afstuderen voor het moment van afstuderen bij Odisee

De beursaanvraag gebeurt volledig online en behelst twee fasen: registratie en indienen van concrete stageplannen.

Let wel op!  Je dient het juiste academiejaar aan te duiden bij de registratie. Wie afstudeert in januari/februari 2017, duidt het academiejaar 2016-2017 aan. Wie afstudeert in juni/september 2017 of januari/februari 2018 duidt het academiejaar 2017-2018 aan.

Daarna mag je finaal antwoord verwachten over de eventuele toekenning van de beurs. De coördinatie van deze beurzen gebeurt door Flanders Knowlegde Area. Je vindt hier (http://www.reconfirm.eu/files/handleiding_stages_na_afstuderen_E+.pdf) meer informatie over hoe te registreren en je plannen verder te concretiseren. Volg de stappen die gevraagd worden nauwgezet

Contact

Heb je nog vragen, bezoek dan eerst de website van Vlaams centraal stageplatform i.s.m. Flanders Knowledge Area: http://www.reconfirm.eu. Lees goed de FAQ (http://www.reconfirm.eu/nl/stage-in-het-buitenland/faq-studenten-en-afst...)  door.
Contactpersoon binnen Flanders Knowledge Area: Rachida Chattari - rachida.chattari@flandersknowledgearea.be
Contactpersoon binnen Odisee: Stefanie Derks - stefanie.derks@odisee.be

2. Flanders Trainee Programme

Voorwaarden

• Op het moment van de aanvang van de stage ben je in het bezit van een einddiploma aan Odisee en ben je jonger dan 35 jaar
• Je buitenlandse stage duurt minimum 2 maanden en maximum 6 maanden
• Je buitenlandse stage vindt plaats in een internationale organisatie. Raadpleeg de lijst van internationale organisaties die in aanmerking komen hier (http://www.vlaanderen.be/int/internationale-organisaties)
• Je buitenlandse stage wordt niet vergoed. Een beurs van Flanders Trainee Programme is niet te combineren met enige vorm van vergoeding (beurs, loon, éénmalige vergoeding,…)
• De aanvraag voor een beurs via het Flanders Trainee Programme mag ten vroegste 6 maanden voor de aanvang van de stage ingediend worden.
• Je aanvraag gebeurde volgens de stappen toegelicht in de procedure

Procedure

Dien je aanvraag in. Lees meer over de procedure hier (http://www.vlaanderen.be/int/procedures-en-formulieren)

Contact
Heb je nog vragen, bezoek dan eerst de website van Departement Internationaal Vlaanderen : http://www.vlaanderen.be/int/flanders-trainee-programme.
Contactadres binnen Departement Internationaal Vlaanderen: stages@vlaanderen.be
Contact binnen Odisee: Stefanie Derks - stefanie.derks@odisee.be