Wat moet je doen als je....

Terug

wil deelnemen aan de nabespreking van de examens?

Nabespreking met je docent:

Op Toledo, bij je opleidingscommunity, staat vermeld wanneer er voor jouw opleiding nabesprekingen van de examenresultaten zijn.

Nabespreking met je trajectbegeleider:

Voor een gesprek over je globale resultaat en studievoortgang kan je terecht bij je studietrajectbegeleider.
De gegevens van je studietrajectbegeleider vind je via student.odisee.be > Contact > Studietrajectbegeleiders.

beslist een tolerantie in te zetten?

Voor advies over toleranties kan je terecht bij je studietrajectbegeleider.

Na vrijgave van je resultaten heb je 15 kalenderdagen de tijd om je toleranties te registreren in je studievoortgangsdossier/tolerantie. Na deze 15 kalenderdagen wordt je studievoortgangsdossier afgesloten.

Het is mogelijk om eerst opnieuw in te schrijven voor volgend academiejaar vóór je je toleranties hebt vastgelegd. Dit laat je toe om de nodige tijd te nemen om je beslissing over toleranties goed te overdenken en eventueel advies te vragen aan je trajectbegeleider. Het is wel verplicht om je tolerantiedossier in orde te brengen vooraleer je je nieuwe ISP voor volgend academiejaar kan doorsturen.

wil inschrijven voor volgend academiejaar?

Vanaf wanneer herinschrijven?

Ten vroegste vanaf 12 september (na vrijgave van je resultaten) krijg je een uitnodiging via e-mail om je in te schrijven voor 2017-2018.

Hoe herinschrijven?

Open de herinschrijvingsapplicatie via het studentenportaal student.odisee.be > Mijn loket > Mijn herinschrijving. Doorloop alle stappen binnen deze herinschrijvingsapplicatie

Uitzondering: in volgende gevallen moet je je herinschrijven via https://odisee.be/ onder het luik ‘Inschrijven’:

  • als je tijdens het academiejaar 2016-2017 enkel ingeschreven was met een creditcontract
  • als je je tijdens academiejaar 2016-2017 uitgeschreven hebt aan onze instelling

Wat na herinschrijving?

Na je herinschrijving krijg je een 3-delig attest van inschrijving (voor de aankoop van een abonnement bij de NMBS, MIVB, …) en een rekeningoverzicht voor de vaste kost van je inschrijving via je studentenmailbox (voornaam.naam@student.odisee.be). Ben je een niet-beursstudent dan ontvang je na de goedkeuring van je individueel studieprogramma (ISP) een tweede rekeningoverzicht met het resterende bedrag (op basis van je effectief aantal opgenomen studiepunten).

Wens je een bijkomend attest voor de aankoop van een abonnement bij De Lijn, dan moet je dit attest apart via mail aanvragen bij de dienst Studentenadministratie van je campus.

Alle overige praktische informatie m.b.t. onthaaldagen, start academiejaar, aankopen van je cursussen en handboeken, registratie van je individueel studieprogramma (ISP),…) kan je raadplegen  op het  studentenportaal student.odisee.be onder de rubriek ‘studie’.

Omwille van duurzaamheidsredenen zal voortaan alle communicatie via het studentenportaal verlopen (Odiseemail, KU Loket, Toledo).

een kort overzicht

Nabespreking examens:

  • Toledo > opleidingscommunity > Praktische informatie > Examens > nabespreking van de examens

Toleranties inzetten:

  • Via studentenportaal student.odisee.be > Mijn Loket > Mijn resultaten > Mijn studievoortgangsdossier > Tolerantie
  • Tot 15 dagen na de vrijgave van je examenresultaten

Inschrijven voor het nieuwe academiejaar

  • Via studentenportaal student.odisee.be > Mijn loket > Mijn herinschrijving
  • Na vrijgave van je resultaten, ten vroegste vanaf 12 september 2017

Nog vragen?

De medewerkers van de dienst Studentenadministratie op je campus helpen je graag verder.

Campus Brussel, Dirk Martens, Waas en Technologiecampus Gent:  sa@odisee.be
Campus Parnas : spp@odisee.be
Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: info.hig@odisee.be