Officieel diploma

Terug

Vanaf de maand december volgend op het academiejaar worden door de meeste studiegebieden diploma-uitreikingen georganiseerd. De in het voorgaande academiejaar afgestudeerde studenten worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Afhalen

Diploma’s die niet worden afgehaald op deze gelegenheid, blijven ter beschikking op de dienst Studentenadministratie van de campus en kunnen daar worden afgehaald.
Je informeert best vooraf of de dienst open is wanneer je je speciaal voor het afhalen van je diploma verplaatst naar de campus.

Je kan je diploma ook laten afhalen door een andere persoon met een volmacht. Je kan hiervoor het volmachtformulier gebruiken.
Let erop dat de persoon die je diploma komt ophalen het volmachtformulier meebrengt, alsook een kopie van je identiteitskaart en zijn/haar eigen identiteitskaart.

Per post

Wens je je officieel diploma per post te ontvangen, dan wordt € 20 aangerekend. Hiervoor ontvang je eerst via mail een factuur. Van zodra we de betaling ontvangen hebben sturen wij je een mail ter bevestiging en zal het officieel diploma per aangetekende post verstuurd worden.

Indien je van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stuur dan een mailtje naar sa@odisee.be en bezorg ons onderstaande gegevens:

  • Kopie voor- en achterzijde van je identiteitskaart
  • Adres waarnaar het attest mag verstuurd worden
  • Opleiding behaald diploma