Nieuw keuzevak 'Aalst Challenge Project' vanaf 2017-2018

Terug

Dit bericht kan van belang zijn voor de studenten die in 2017-2018 les volgen in:
•Bedrijfsmanagement, derde jaar
•Bouw, derde jaar
•Kleuteronderwijs, derde jaar
•Lager onderwijs, derde jaar
•Office management, derde jaar
•Vastgoed, derde jaar
•Verpleegkunde, tweede en derde jaar

Volgend academiejaar krijgen jullie de mogelijkheid om in te schrijven voor een nieuw keuzevak, genaamd Aalst Challenge Project. Uniek is dat we dit keuzevak organiseren samen met HoGent, de andere hogeschool in Aalst. Jullie kunnen de handen uit de mouwen steken, in team aan de slag gaan, en meewerken aan ‘de stad van de toekomst’.

Concreet, dit keuzevak is goed voor 3 studiepunten, en loopt tijdens het eerste semester (september tot januari). Jullie kiezen zelf naar voorkeur uit een reeks uitdagingen die mits goede aanpak (lees: implementatie van jullie creatieve oplossing) de stad Aalst mee transformeren naar een stad van de toekomst. De uitdagingen/challenges worden geformuleerd door verschillende actoren in Aalst: bewoners, stadsdiensten en andere overheden, ondernemers, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen, andere organisaties, …

Ook jullie zelf kunnen uitdagingen formuleren. Jullie zullen er samen op werken, in teams van gemiddeld vijf personen.

Over welke uitdagingen gaat het dan? We leggen geen thema’s op vooraf. Uitdagingen kunnen in de meest uiteenlopende domeinen opgegeven worden. Rode draad is het bouwen aan een bruisende, leefbare en duurzame toekomst voor Aalst. Dus gelijk welke uitdaging waarvan de opdrachtgever denkt dat de creatieve insteek van en uitwerking door jongeren een meerwaarde kan bieden, is welkom. Ter illustratie, we hebben al uitdagingen binnen in volgende sfeer:
•Invulling van openbare ruimte in Aalst
•Het verenigingsleven in Aalst
•Uitbouwen, stimuleren en communiceren van Aalst als winkelstad
•Het geven van kansen aan ‘kansarmen’
•…

Staar je echter niet blind op enkel deze voorbeelden. De oproep voor uitdagingen is pas recent gelanceerd, dus het overgrote merendeel van uitdagingen moeten we nog ontvangen.

Jullie zullen de design thinking methodiek gebruiken om de uitdaging aan te pakken. Daarin gaan jullie verschillende stappen door: van behoeftenanalyse (verdiepen in de problematiek) tot brainstorming, tot uitwerking van een concrete oplossing en reflectie daarover. Jullie leveren uiteindelijk een tastbare output (kan gelijk welke vorm aannemen: tekst, tekening, maquette, …), en presenteren het resultaat aan de klasgroep, de opdrachtgever en aan andere geïnteresseerden. Er is geen verder examen voorzien binnen dit projectvak.

Jullie werken (als team) zelfstandig aan de projecten doorheen het semester, en maken daarvoor zelf de nodige organisatorische afspraken. Daarnaast zijn vijf verplichte contactmomenten voorzien, in de daar-toe voorziene Broeikas lokalen op de Aalsterse campus van HoGent en Odisee. Deze contactmomenten worden ’s avonds ingepland, veelal op dinsdagen.

De plaatsen zijn beperkt voor dit opleidingsonderdeel.  Indien je interesse hebt, mail dan volgende informatie naar Joris De Lee (joris.delee@odisee.be): naam, woonplaats, GSM, opleiding en jaar, korte motivatie voor het volgen van dit keuzevak. Zet hierbij je trajectbegeleider in cc. We houden je dan op de hoogte m.b.t. je kandidatuur en je eventuele mogelijkheid om in te schrijven.

Dit keuzevak gaat uit van Broeikas, zijnde een samenwerkingsverband tussen HoGent, Odisee en stad Aalst om een ondernemende houding bij jongeren te stimuleren. Zie www.broeikas.be/labs voor meer informatie. We kijken uit naar veel positieve reacties!