Inschrijven voor de derde examenperiode

Terug

Inschrijven derde examenperiode

Indien je wenst deel te nemen aan de derde examenperiode, moet je je ten laatste op 5 juli inschrijven voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je examen wenst af te leggen.

Na 5 juli is het NIET meer mogelijk om in te schrijven voor de derde examenperiode.

Hoe?
Zodra je examenresultaten van juni beschikbaar zijn in je studievoortgangsdossier in KU Loket, kan je je via het tabblad ‘3de examenperiode’ voor de examens inschrijven.