Taalvoorbereiding

Terug

Wat wordt er taalkundig van je verwacht?

Welke taal moet je onder de knie krijgen?

Hoe word je door Odisee ondersteund?

Vragen?

 

Wat wordt er taalkundig van je verwacht?

Je talenkennis is van doorslaggevend belang om van je studie- of stageverblijf buiten Vlaanderen een succes te maken. Daarom raden we je aan een bepaald niveau van de taal die je tijdens je verblijf nodig hebt, te beheersen.  De aanbevolen taalniveaus situeren zich meestal op niveau A2 en B1. Om dit juist te kunnen interpreteren, verwijzen we je naar het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen. (http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referenti...)

Naar je talenkennis zal gepeild worden tijdens een kennismakingsgesprek met een medewerker van de Dienst Internationale Relaties, je krijgt na afloop ook een brochure waarin tips staan om je taal eventueel nog bij te schaven.

Het niveau A2 is dat van een basisgebruiker en komt kort samengevat neer op:

 • je kunt zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bv. persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk);
 • je kunt communiceren in eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwestie vereisen;
 • je kunt in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.
 • Dit niveau wordt meestal verwacht als je in het buitenland gaat studeren

Het niveau B1 is dat van de onafhankelijke gebruiker en houdt kort samengevat in:

 • je kunt de belangrijkste punten uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd begrijpen;
 • je kunt je redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken;
 • je kunt een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Je kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.
 • Dit niveau wordt meestal verwacht als je in het buitenland gaat stage lopen

 

Welke taal moet je onder de knie krijgen?

Het lijkt ons logisch dat je een mondje Frans praat als je naar Frankrijk gaat, wat Spaans als je naar Spanje gaat, wat Engels in de VS of  Duits als je naar Duitsland gaat.

Kies je bijvoorbeeld Finland als bestemming, dan verwachten we niet dat je het Fins meester wordt, maar zal je wel op het Engels getest worden. Ga je in Spanje een Engelstalig programma volgen aan de Universidade Autonoma de Madrid dan zal ook het Engels belangrijk zijn voor jouw uitwisseling.

De taal waarnaar de Dienst Internationale Relaties zal polsen tijdens een kennismakingsgesprek  is dus niet altijd de landstaal van je bestemming, hou daar rekening mee!

Bij twijfel contacteer de Dienst Internationale Relaties of je Ankerpersoon Internationalisering.

 

Hoe word je door Odisee ondersteund?

 • Ben je door je opleiding geselecteerd om naar het buitenland te gaan, dan zal je na afloop van het kennismakingsgesprek een talenbrochure worden toegestuurd vol tips en nuttige informatie om je taalkundig verder voor te bereiden.
 • Odisee betaalt het inschrijvingsgeld van een officiële taalcursus terug tot een maximum van 150 euro per persoon op voorwaarde dat je kandidaatstelling door je opleiding is goedgekeurd conform het onderwijs- en examenreglement. Daarnaast dien je een attest voor te leggen waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor de taaltest. Je moet bovendien een attest van betaling van het taalcursusgeld indienen.
 • Odisee organiseert - indien er voldoende inschrijvingen zijn - een aantal conversatietafels op de 4 campussen, verspreid over 7 weken om je taalkennis op een praktische en informele manier in te oefenen. Bij deelname krijg je na afloop een certificaat dat je kunt gebruiken voor je POP, CV of je portfolio op voorwaarde dat je max. 2 keer gerechtvaardigd afwezig bent.
 • Als je op Erasmus+ uitwisseling binnen Europa vertrekt, wordt er jou een verplichte online taaltest toegestuurd voor vertrek en na terugkomst. Zo krijg je zicht op de vordering die je maakt. Als het niveau van je taaltest zich onder B1 situeert voor vertrek, krijg je een gratis online taalcursus toegestuurd die je kan benutten tijdens je uitwisseling.

 

Heb je nog vragen?

Contacteer de Dienst Internationale Relaties of je Ankerpersoon Internationalisering