Verpleegkunde Internationaal Traject - Campus Brussel

Terug

Instapcursus chemie

Maandag 18 september 2017: 9u tot 13u
Dinsdag 19 september 2017: 9u tot 13u

Programma

  1. Inleiding: Wat is chemie?
  2. Bouw en samenstelling van de materie (met o.a. atoombouw en het atoommodel, de periodieke tabel, ionen, ...)
  3. Moleculen en bindingen (met o.a. de edelgasconfiguratie, moleculen, de ionenbinding, de covalente binding, de chemische reactie, ....)
  4. Anorganische chemie (met o.a. de verbindingsklassen: zuren, zouten, hydroxiden en oxiden, ...)
  5. Organische chemie (met o.a. de koolwaterstoffen)

Hoe inschrijven?

Via isabelle.wellemans@odisee.be met vermelding van je naam, de opleiding waarvoor je inschrijft aan Odisee en de cursus chemie die je wilt volgen.

Instapcursus wiskunde

Woensdag 20 september 2017: 9u tot 13u

Hoe inschrijven?

Via isabelle.wellemans@odisee.be met vermelding van je naam, de opleiding waarvoor je inschrijft aan Odisee en de cursus wiskunde die je wilt volgen.

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

De onthaaldagen vinden plaats op donderdag 21 september en vrijdag 22 september 2017.
Het programma en de locatie van deze introductiedag vind je hier.

Voor meer informatie kan je terecht op het studiegebiedsecretariaat (02 609 81 52).

Start academiejaar

Maandag 25 september 2017 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Taalscreening Engels en Frans

Er worden online taaltesten Engels en Frans afgenomen voor de start van het academiejaar, na individuele afspraak.

Taalscreening Taalvast

De taalscreening Taalvast (Nederlands) zal doorgaan in oktober. De exacte datum volgt nog.

Bescherm- en werkkledij

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Dit kan je thuis doen of tijdens de pasmomenten op de campus.
Meer info volgt later.