Vroedkunde

Terug

Introductiecursussen

Er worden 2 introductiecursussen ingericht. Deze cursussen richten zich voornamelijk tot studenten van de opleidingen Agro- en biotechnologie, Verpleegkunde en Vroedkunde.

  • De introductiecursus Scheikunde wordt gegeven op  maandag 18/09, dinsdag 19/09 en woensdag 20/09/2017, telkens van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze cursus wordt ingericht voor studenten die weinig of geen scheikunde hebben gekregen in hun secundair onderwijs of hun kennis hiervan wensen op te frissen.

De inschrijving voor de cursus en hand-outs bedraagt € 5,00.  Dit bedrag dient tegen 12/09/2017 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303 van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus scheikunde – gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De eerste dag van de cursus melden studenten zich rond 8u30 aan bij de receptie. De lessen gaan door in lokaal 020.

  • De introductiecursus Wiskunde wordt gegeven op maandag 18/09/2017 van 13.00 tot 16.00u. (Inhoud: omzetten van een probleem in een vergelijking of formule, vergelijkingen oplossen, rekenen met percentages, kennis van regel van drie, analyseren en interpreteren van tabellen, machtsverheffing, werken met breuken, bewerkingen en hun eigenschappen, gebruik en betekenis van haakjes).

De inschrijving voor de cursus en hand-outs bedraagt € 2,50.  Dit bedrag dient tegen 12/09/2017 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE21 4400 3438 9303  van ODISEE (Warmoesberg 26, 1000 Brussel) met vermelding “Cursus wiskunde –  gevolgd door naam, voornaam en opleiding van de student(e)”.

De lessen vinden plaats in lokaal N026. Gelieve je aan te melden aan de receptie.

LET OP: Het rekeningnummer voor de cursus Scheikunde en Wiskunde verschilt van het rekeningnummer voor betaling van het inschrijvingsgeld.

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

Studenten dagonderwijs

Woensdag 20/09/2017 

12.00-13.00u: Aanpassen stagekledij (vrijblijvend) + afhalen bestelde cursussen en boeken in lokaal 174

Donderdag 21/09/2017   

          10.00-11.00u: Algemene introductie 1e jaarsstudenten

          11.15-12.15u: Uitleg vaccinatie en medisch onderzoek door dokter Hügel
          12.15-14.30u: Middagfestival
          14.30-17.00u: Introductie studiebegeleiding en specifieke introductie 1e jaar vroedkunde
                               Bezoek bibliotheek
                               Invullen ISP programma

Studenten Hoger Afstandsonderwijs (HAO)

Maandag 25/09/2017
          08.30-17.00u : Introductie HAO

Start academiejaar

Maandag 25 september 2017 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen voor de studenten dagonderwijs.

Maandag 25 september 2017 starten ook de studenten hoger afstandsonderwijs (HAO).

Klasgroepen en groepstoewijzing

Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Bescherm- en werkkledij

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Dit kan je thuis doen of tijdens de pasmomenten op de campus.
Meer info volgt later.