Hoe kan ik me herinschrijven?

Terug

Vanaf wanneer herinschrijven?

Als je al je opgenomen studiepunten verworven hebt na de examenperiode van juni of je hebt toleranties ingezet zodat je geen opleidingsonderdelen meer hoeft af te leggen dit academiejaar, dan ontvang je ten vroegste vanaf 28 juni (na vrijgave van je resultaten) een uitnodiging via e-mail om je in te schrijven voor 2017-2018.

Als je nog een 2e examenkans opneemt in de examenperiode van september dan ontvang je pas een uitnodiging om opnieuw in te schrijven nadat je resultaten van de examenperiode van september zijn vrijgegeven.

Hoe herinschrijven?

1. Open de herinschrijvingsapplicatie via de link in je uitnodigingsmail. Doorloop alle stappen binnen deze herinschrijvingsapplicatie en hou rekening
     met het volgende:

  • In stap 3 krijg je een studievoorstel op basis van de opleiding die je in het vorige academiejaar volgde.
    Als je deze opleiding wil verder zetten dan zet je een vinkje bij de voorgestelde opleiding en kies je de opleidingsfase waarin je de meeste studiepunten volgt. Bevestig je keuze en klik op ‘ga verder’.
  • Wens je het studievoorstel te volgen en wil je daarbij nog inschrijven voor een bijkomende opleiding, zet dan een vinkje bij de voorgestelde opleiding en kies voor ‘ik bevestig mijn hierboven gemaakte keuze en wil nog een bijkomende opleiding kiezen’. Klik daarna op ‘ga verder’.
  • Indien je het studievoorstel niet wil volgen, dan zet je geen vinkje bij het studievoorstel en kies je voor ‘ik wil van studierichting/afstudeerrichting veranderen’.
    Klik daarna op ‘ga verder’. In de volgende stap kan je dan een andere opleiding/afstudeerrichting kiezen.

   Uitzondering: in volgende gevallen moet je je herinschrijven via http://odisee.be:

  • als je tijdens het academiejaar 2016-2017 enkel ingeschreven was met een creditcontract
  • als je je tijdens academiejaar 2016-2017 uitgeschreven hebt aan onze instelling

2. Is alles correct en wil je niets meer wijzigen, finaliseer dan je herinschrijving om ze definitief te maken.

Wat na herinschrijving?

Na het finaliseren van je herinschrijving krijg je ter bevestiging via mail een 3-delig attest van inschrijving voor de aankoop van een abonnement bij de NMBS, MIVB, … en een rekeningoverzicht voor de vaste kost van je inschrijving. Na de goedkeuring van je individueel studieprogramma (ISP) ontvang je een tweede rekeningoverzicht op basis van je effectief aantal opgenomen studiepunten.
Je studentenkaart wordt jou ten vroegste half september per post toegestuurd.

Wens je een attest van inschrijving voor de aankoop van een abonnement bij De Lijn, dan moet je dit attest via mail opvragen bij de dienst Studentenadministratie.

Heb je je ingeschreven voor een werktraject, dan ontvang je ook via mail een formulier ‘werkstudent’ dat je moet invullen en terugbezorgen aan de dienst Studentenadministratie van je campus.

Alle overige praktische informatie m.b.t. onthaaldagen, start academiejaar, aankopen van cursussen en handboeken, klasgroepen, registratie van je individueel studieprogramma,… kan je raadplegen op dit studentenportaal onder het kopje Studie.

Omwille van duurzaamheidsredenen zal voortaan alle communicatie via het studentenportaal verlopen (Odiseemail, KU Loket, Toledo).

Tot wanneer herinschrijven?

(Her)inschrijven kan tot uiterlijk 11 oktober 2017.