Examenkaart

Terug

Je kan alleen geldig deelnemen aan een examen als je beschikt over een examenkaart.

Je kan je examenkaart hier uit het KU Loket (Onderwijs & Studenten - Individueel examenrooster (IER)) afdrukken.

Vanaf wanneer je examenkaart beschikbaar is vind je hier terug.


Druk ruim voor de start van de examenperiode je examenkaart af en controleer of ze correct en volledig is.

Bij eventuele problemen kan je langsgaan bij de dienst Studentenadministratie.
Hou rekening met de openingsuren van deze dienst!


Hieronder vind je een antwoord op volgende vragen:

Waarom een examenkaart?

Het examenreglement legt een aantal voorwaarden vast waaraan je moet voldoen om aan een examen te kunnen deelnemen.
Zo moet je:

 • ingeschreven zijn voor het betrokken opleidingsonderdeel
 • je studiegeld betaald hebben
 • je identiteit en examendeelname laten controleren (studentenkaart/examenkaart)

Het examenreglement stelt bovendien dat je behaalde examenresultaat nietig is als je toch zou deelnemen aan een examen zonder aan de voorwaarden te hebben voldaan.
Tenslotte stelt het examenreglement dat als je een bewijs van deelname kan voorleggen, je ook recht hebt op een examenresultaat.

Wat wordt gecontroleerd via de examenkaart?

De controle is tweevoudig:

 1. Vooraf: mag je deelnemen aan een bepaald examen?
 2. Achteraf: heb je deelgenomen aan een examen?

Wat staat op de examenkaart uit KU Loket?

De examenkaart van een bepaalde examenperiode geeft een overzicht van de beoordelingen die voor jou verwacht worden in die examenperiode.
In dit overzicht wordt reeds rekening gehouden met jouw individuele situatie:

 • toegekende vrijstellingen en deeloverdrachten worden niet meer vermeld;
 • niet-herkansbare (delen van) opleidingsonderdelen worden slechts vermeld in de examenperiode van de eerste examenkans;
 • toegestane examenwissels worden slechts vermeld in de examenperiode waarnaar het examen werd verplaatst.
 • Een student mag in de examenperiode slechts deelnemen aan het examen van de (delen van) opleidingsonderdelen die vermeld staan op zijn examenkaart van die examenperiode.
 • Een docent mag in de examenperiode slechts examen afnemen van de (delen van) opleidingsonderdelen die vermeld staan op de examenkaart van die examenperiode.

Hoe de examenkaart gebruiken?

 • Je drukt jouw examenkaart voor de start van elke examenperiode af via KULoket – Onderwijs & Studenten - Individueel examenrooster (IER). Merk je dat je examenkaart niet correct/onvolledig is of dat je de examenkaart niet kan afdrukken, dan neem je meteen en ruim voor de start van je examen contact op met de Studentenadministratie van je campus.
 • Je brengt je examenkaart mee naar elk examen:
  • Schriftelijk examen: je legt de examenkaart op de hoek van de tafel. Indien mogelijk controleert de docent of toezichthouder reeds voor of tijdens het examen of het betrokken opleidingsonderdeel op de examenkaart is vermeld.
  • Mondeling examen:  je bezorgt je examenkaart aan de examinator voor de start van het examen.
 • De examinator of toezichthouder ondertekent de examenkaart:
  • Schriftelijk examen: bij het inleveren van de examenkopij;
  • Mondeling examen: na het afleggen van het examen.
 • Je houdt je examenkaart minstens bij tot alle resultaten van de betrokken examenperiode zijn meegedeeld.

Wat als:

 • je je aanbiedt op het examen zonder examenkaart?

Mogelijke redenen:

 • je bent niet rechtmatig ingeschreven voor de opleiding;
 • je hebt het studiegeld niet (volledig) betaald en je mag niet deelnemen aan examens;
 • je bent je examenkaart vergeten.

of

 • je je aanbiedt op een examen waarbij het betrokken opleidingsonderdeel niet vermeld is op je examenkaart?

Mogelijke redenen:

 • je bent niet rechtmatig ingeschreven voor het opleidingsonderdeel;
 • je hebt een (deel)vrijstelling, deeloverdracht, examenwissel, examenspreiding … voor het (deel) van het opleidingsonderdeel;
 • je hebt de juridische procedure voor afstand van een deeloverdracht of voor het slagen voor een opleiding zonder toleranties niet correct gevolgd.

Dan:

stuurt de docent je naar de dienst Studentenadministratie vooraleer het examen van start gaat.

Indien je reeds van start bent gegaan met het examen en het probleem werd te laat opgemerkt, kan je verder werken tot het einde van het examen. Bij de inlevering van de examenkopij neem je zo snel mogelijk contact met de Studentenadministratie. Daar zal nagegaan worden of de docent de examenkopij mag verbeteren of dat het examen nietig is.