Wat bij noodgevallen?

Terug

Wat te doen bij brand?

Wanneer je een brand of explosie opmerkt, kun je het vuur proberen doven als het om een kleine brand gaat en je zelf geen gevaar loopt.

Twijfel je of je de brand kunt blussen, probeer het dan niet maar sla onmiddellijk alarm. Dit doe je door de dichtstbijzijnde brandmeldingsknop in te drukken, waardoor het brandalarm in werking treedt. Verwittig daarna eerst Luc Franck (lokaal 024). Als hij er niet is, verwittig dan de receptie om de brandhaard te lokaliseren en de brandweer te verwittigen.

Wat te doen bij brandalarm?

Als het brandalarm afgaat, moet je zo snel mogelijk het gebouw verlaten en verzamelen in de binnentuin van de campus. Verlaat de lokalen langs de aangegeven vluchtweg (volg de pictogrammen).

Richtlijnen voor studenten

 • Blijf kalm en verlaat zo snel mogelijk het lokaal.  Blijf steeds per klas!
 • Laat alles liggen, ook je persoonlijke bezittingen. Neem wel je jas mee (regen/koude)!
 • De lesgever verlaat als laatste het lokaal, controleert of iedereen buiten is en sluit alle vensters en deuren (niet op slot).
 • Bij sterke rookontwikkeling kruip je over de vloer.
 • Indien de normale evacuatieweg belemmerd is, gebruik je de nooduitgang (noodsleutels zijn voorzien in de noodsleutelkastjes).
 • Ga naar de verzamelplaats (parking Hospitaalstraat) en blijf in groep tot verdere instructies gegeven worden.
 • Als je op de parking komt, stel je je op per klas.  De lesgever deelt aan de verantwoordelijke van de verzamelplaats het volgende mee:
  • naam van de klasgroep;
  • nummer van het ontruimde lokaal;
  • aantal getelde studenten.

In elk leslokaal en in elk bureau hangt een blad waarop een aantal tips wordt gegeven voor het vlotte verloop van de evacuatie.

Wat te doen bij een ongeval?

Je vindt een EHBO-koffer aan het onthaal (lokaal N006).

Voor dringende medische hulp:

dienst Spoedgevallen van het AZ Nikolaas Campus Moerland (Hospitaalstraat 17)
03 760 22 98
of bel 100 of 112 via GSM of via de receptie.

Als je een ongeval hebt gehad, moet je dat meedelen aan de school. Je studiegebiedsecretariaat zal dan de juiste papieren invullen.

Nuttige telefoonnummers

Algemene politiehulp: 101 of 112

Lokale politie Sint-Niklaas: 03 760 12 00