TCG - Gebruik fietsenstallingen

Terug

Met een populatie van zo’n 3500 studenten en 400 personeelsleden, hebben we heel wat volk op de campus. Zoals je zelf al wel gemerkt zal hebben, kan het dan ook behoorlijk druk zijn op de campus. De parkeerplaatsen zijn beperkt en ook bij de fietsenstallingen is het soms wel aanschuiven. We proberen dan ook dit alles in goede banen te leiden.

Om de fietsers zo goed mogelijk te bedienen, hebben we de laatste jaren extra aandacht besteed aan de uitbouw van voldoende fietsenstallingen:
Ondertussen zijn er zo’n 500 overdekte plaatsen (een beperkt deel afgesloten en enkel toegankelijk voor het personeel) en 380 niet overdekte plaatsen.
Op bijhorend plannetje kan je deze stallingen gemakkelijk terugvinden.

Er zijn ondertussen ook plannen om voor de studenten die dat willen individuele fietskluizen te plaatsen, zodat je ook een waardevolle fiets veilig zal kunnen opbergen (tegen een zeer beperkte (huurprijs).
Niettegenstaande de grote capaciteit aan fietsstallingen worden er nog steeds heel wat fietsen achter gelaten op andere plaatsen (tegen muren, bomen…). Dat is natuurlijk niet de bedoeling: het draagt zeker niet bij tot een nette en gezellige campus en verspert op ommige plaatsen de doorgang.

We willen dan ook met aandrang vragen om de fietsen enkel in de fietsstallingen achter te laten (personeel kan een vouwfiets eventueel ook in een bureauruimte opbergen, zolang dat geen 
probleem geeft met netheid). Gebruik ook een degelijk slot tegen diefstal. Fietsen die op andere plaatsen achtergelaten worden, zullen we in de toekomst weghalen (een eventueel fietsslot zal daarbij doorgeknipt worden).

Weggehaalde fietsen zullen afgehaald kunnen worden op de technische dienst tijdens de openingsuren ervan. De school zal daarbij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade aan fiets of slot!
We rekenen op begrip van iedereen voor deze maatregelen die moeten bijdragen aan een leefbare en aangename campus.

Verder wordt er ook aan een algemeen parkeerbeleid (met bijhorend reglement) gewerkt voor de auto’s op onze campus.
Daarover houden we je later uiteraard op de hoogte.