TCG - Afspraken gebruik campus

Terug

- Lokalen en deuren afsluiten 

Onze technologiecampus is een erg ‘open’ campus met heel wat toegangsmogelijkheden. Dit 
heeft als keerzijde echter ook dat er een verhoogd risico is op diefstal. We vragen dan ook 
nadrukkelijk om lokalen af te sluiten wanneer er niemand aanwezig is.
Gelieve geen kostbare voorwerpen zichtbaar in de wagen achter te laten. Als je op de campus 
personen opmerkt die zich verdacht gedragen, kan je dat steeds melden aan de receptie 
(telefoonnr. 400 of 09 265 86 10).

- Netheid op de campus

Met ongeveer 3.500 studenten is de ‘bevolkingsdichtheid’ op onze campus soms vrij groot. Juist 
daardoor willen we extra aandacht vragen voor de netheid op de campus. De zorg hiervoor is een 
gedeelde verantwoordelijkheid: iemand die zich niet houdt aan de regels voor het gebruik van 
de vuilcontainers, het opbergen van lege flesjes, het rookverbod in de gebouwen of het verbod 
te eten of te drinken in de algemene leslokalen, kan en mag hierop gewezen worden door elk van 
ons.

- Energiebesparing

Het verbruik aan energie op een campus als de onze is enorm. Er werden en worden nog steeds 
heel wat investeringen gedaan om op een verstandige manier om te gaan met energie. 
Voorbeelden hiervan zijn de relighting-projecten, de projecten rond dakisolatie, en de 
vernieuwing van verschillende stookinstallaties. Om deze investeringen optimaal te laten 
renderen, vragen we dat elke gebruiker zijn steentje zou bijdragen: gelieve bij het weggaan de 
lichten te doven waar dit niet automatisch gebeurt. Gelieve het sluimerverbruik van toestellen te 
beperken en in periodes van sluiting waar mogelijk elektrische toestellen uitte schakelen. Gelieve 
ook de ramen te sluiten als de verwarming werkt.

- Parkeren op de campus

Heel wat personeelsleden en studenten komen met de wagen naar de campus. Ook al 
beschikken we over nogal wat parkeerplaatsen, toch is de vraag wel eens groter dan het aanbod. 
Om de campus leefbaar te houden vragen we met aandrang enkel te parkeren op de daarvoor 
voorziene plaatsen. Op alle andere plaatsen is parkeren absoluut niet toegestaan. Wagens die de 
vlotte circulatie verhinderen zullen op kosten van de eigenaar weggehaald worden. Parkeren op 
de campus is overigens enkel toegestaan als je beschikt over een geldige parkeerkaart. Deze kan 
aangevraagd worden op de receptie.
Tenslotte: de parkeerplaatsen op de campus zijn niet bedoeld als permanente stalling voor de 
wagens van studenten die op kot zitten in de buurt!

- Melden van defecten of problemen

Eventuele defecten of problemen met de gebouwen of infrastructuur kan je melden via mail aan 
CDMRabot@kahosl.be

Bij voorbaat bedankt voor het begrip en het naleven van deze regels