Kandidaatstelling voor een uitwisseling in het tweede semester

Terug

Als Odisee-student kan je studeren of stage lopen in een andere gemeenschap of een ander land. Voor deelname aan een mobiliteitsoptie stel je je in het tweede semester kandidaat.

De mobiliteitsopties en volledige procedure zijn uitgebreid beschreven in de brochure 'Je grenzen verleggen

Kandidaatstellingen

Als je je keuze gemaakt hebt uit de mogelijke bestemmingen (zie partneraanbod onderaan), stel je je kandidaat door een dossier in te dienen bij  de Dienst Internationale Relaties/ International Relations Office (DIRO).

Je dossier bestaat uit:

Stuur je dossier tegen 1 mei naar outgoing.exchange@odisee.be en stuur een kopie naar je ankerpersoon.

Planning kennismakingsgesprekken

In samenspraak met je opleiding wordt beslist of je al dan niet op kennismakingsgesprek moet komen eens je geselecteerd bent voor een buitenlandse uitwisseling. Je zult tijdens dit gesprek enkele vragen krijgen in de taal van de uitwisseling, waarna er een advies wordt geformuleerd (heeft geen invloed op je uitwisseling!). De bedoeling is nog steeds om even kort kennis te maken, en je de volgende stappen in het proces uit te leggen.

Je kan de planning hier raadplegen. Zoek in het juiste tabblad jouw naam met daarnaast het uur dat je moet komen (studenten van Aalst, Gent en Sint-Niklaas worden uitgenodigd op de campus Gent (GNT) - studenten van Brussel, Dilbeek of Schaarbeek worden uitgenodigd op de campus Brussel (BXL)).
De lokaalnummers worden nog later meegedeeld.

Deze planning is onder voorbehoud - er kunnen verschuivingen zijn naargelang de adviezen! Bekijk dus de dag voor je moet komen of er geen wijzigingen zijn in het uur of het lokaalnummer!

Financiële aspecten

Meer informatie over verschillende vormen van financiële ondersteuning vind je in 'Je grenzen verleggen'.

  • Aanvraag Erasmusbeurs: deze beurs dekt enkel uitwisselingen vanaf 2 of 3 maanden binnen Europa - deadline 1 mei - bekendmaking in oktober : GELIEVE DIT ENKEL DIGITAAL DOOR TE STUREN NAAR outgoing.exchange@odisee.be
  • Aanvraag Generieke beurs : deze beurs dekt enkel uitwisselingen in één van de partnerlanden buiten Europa (zie stagebrochure via partneraanbod hieronder) - deadline 16 maart - bekendmaking in oktober : GELIEVE DIT ENKEL DIGITAAL DOOR TE STUREN NAAR outgoing.exchange@odisee.be
  • Aanvraag Fonds voor Internationalisering: deze beurs dekt uitwisselingen van minimum 60 dagen binnen en buiten Europa. Meer info: zie Fonds Internationalisering  - Aanvragen in te dienen 1 december - bekendmaking eind december/begin januari
  • Aanvraag VLIR-UOS beurs: deze beurs dekt stageuitwisselingen in ontwikkelingslanden. Meer info en landenlijst: zie VLIR-UOS website / contacteer outgoing.exchange@odisee.be. - deadline 1 december - bekendmaking eind december/begin januari

 

Contactgegevens

Informatie over de DIRO-medewerkers en ankerpersonen internationalisering per opleiding vind je hier.

 

Partneraanbod

Informatie over het partneraanbod vind je hier.

Meld je eerst aan met je Odisee account en paswoord (rechterbovenhoek ) vooraleer je het aanbod kan raadplegen.