Kandidaatstelling voor een uitwisseling in het eerste semester

Terug

Als Odisee-student kan je in de derde opleidingsfase studeren of stage lopen in een andere gemeenschap of een ander land. Voor deelname aan een mobiliteitsoptie in het eerste semester van je derde opleidingsfase stel je je in het eerste semester van de tweede opleidingsfase kandidaat.

De mobiliteitsopties en volledige procedure zijn uitgebreid beschreven in de brochure 'Je grenzen verleggen'

Kandidaatstellingen

Als je je keuze gemaakt hebt uit de mogelijke bestemmingen, stel je je kandidaat door een dossier in te dienen bij de Dienst Internationale Relaties/ International Relations Office (DIRO).

Je dossier bestaat uit:

  • een intentieverklaring
  • een motivatiebrief (vrij formaat)
  • een curriculum vitae (vrij formaat)

Stuur je dossier tegen 15 december (in je tweede opleidingsfase) naar outgoing.exchange@odisee.be en stuur een kopie naar je ankerpersoon.

 

Kennismakingsgesprekken

De planning voor kennismakingsgespreken voor studenten die zich kandidaat stelden om op uitwisseling te gaan in het eerste semester van academiejaar 2018-2019 kan je hier terugvinden. 

 

Financiële aspecten

Meer informatie over verschillende vormen van financiële ondersteuning vind je in 'Je grenzen verleggen'.

  • Aanvraag Erasmusbeurs (meer informatie in de brochure 'je grenzen verleggen') : deze beurs dekt enkel uitwisselingen van 2 of 3 maanden binnen Europa - deadline 1 mei - bekendmaking in juni : GELIEVE DIT ENKEL DIGITAAL DOOR TE STUREN NAAR outgoing.exchange@odisee.be
  • Aanvraag Generieke beurs (meer informatie in de brochure 'je grenzen verleggen'): deze beurs dekt enkel uitwisselingen buiten Europa - deadline 16 maart - bekendmaking in oktober : GELIEVE DIT ENKEL DIGITAAL DOOR TE STUREN NAAR outgoing.exchange@odisee.be
  • Aanvraag Fonds voor Internationalisering: deze beurs dekt uitwisselingen van minimum 60 dagen binnen en buiten Europa. Meer info: zie Fonds Internationalisering - deadline 1 mei - bekendmaking in juni
  • Aanvraag VLIR-UOS beurs: deze beurs dekt stageuitwisselingen in ontwikkelingslanden. Meer info en landenlijst: zie VLIR-UOS website / contacteer outgoing.exchange@odisee.be. Deadline 1 mei - bekendmaking eind mei/juni

 

Contactgegevens

Informatie over de DIRO-medewerkers en ankerpersonen internationalisering per opleiding vind je hier.

 

Partneraanbod

Informatie over het partneraanbod vind je hier.

Meld je eerst aan met je Odisee account en paswoord (rechterbovenhoek ) vooraleer je het aanbod kan raadplegen.