Studeren/stage lopen in het buitenland

Terug

Als je voldoende credits hebt verworven kan je in aanmerking komen voor een studie- of stageverblijf in een andere gemeenschap in België of in het buitenland. De uitwisselingen passen in het kader van het internationaliseringsbeleid van Odisee. De voorwaarden en modaliteiten voor deelname aan een mobiliteitsprogramma staan beschreven in de onderwijs- en examenregeling. De oproep voor deelname gaat uit van de DIRO (Dienst Internationale Relaties/International Relations Office), dat jou ook helpt bij de voorbereiding en de opvolging van je buitenlandse ervaring.

 

 

Veilig naar het buitenland: algemene informatie en procedures

Ga je in het kader van je studie naar het buitenland, houd er dan rekening mee dat de instelling elke verantwoordelijkheid afwijst voor reizen waarvoor ze haar goedkeuring niet gaf. Lees dus zeker de tekst 'Naar het buitenland' en volg de afspraken nauwgezet op. Als die reis een onderdeel uitmaakt van één van de mobiliteitsopties gecoördineerd door de Dienst Internationale Relaties / International Relations Office (DIRO) of een door Odisee begeleide groepsreis, dan volg je de richtlijnen van respectievelijk het DIRO of de Odisee-begeleider.

 


 

Ben je student van de KU Leuven kijk dan hier: Campus Brussel / Gent voor meer informatie.