ISP registreren

Terug

STAP 1: Je ISP raadplegen

Klik op bovenaan dit scherm op ‘Mijn Loket’ en vervolgens op ‘Mijn studieprogramma (ISP)’.
Ook vanuit Toledo is "Mijn Studieprogramma (ISP)" te bereiken vanuit de "Quick Links"
Log, indien gevraagd, aan met je gebruikersnaam (r-, m- of s-nummer) en je paswoord (dat je bij activatie van je account koos).
Van zodra je succesvol bent aangemeld, klik je op de naam van de opleiding waarvoor je een jaarprogramma wenst samen te stellen.
Was je eerder al student binnen de associatie KU Leuven, dan zal je ook je ISP van de voorbije academiejaren zien staan,
deze kan je enkel raadplegen.

STAP 2: Opleidingsonderdelen registreren

Zorg ervoor dat alle opleidingsonderdelen die je wil opnemen in het huidig academiejaar aangevinkt staan in je ISP. 
Voor elk aangevinkt opleidingsonderdeel moet je (waar mogelijk) ook een event selecteren en bevestigen via het - icoontje.

Het event dat je moet selecteren is het event van de klasgroep waaraan jij bent toegewezen.
Bv. je bent toegewezen aan klasgroep 1B BM/1M: dan selecteer je, zoals in onderstaand voorbeeld,
voor het opleidingsonderdeel ‘bedrijfsbeheer’ het eerste event voor studenten uit klasgroepen 1B BM/1M1,  1B BM/1M2 en 1B BM/1M3.

Voor alle studenten uitgezonderd studiegebied Onderwijs van campus Brussel en Dilbeek.

De info m.b.t. het uurrooster is niet van toepassing voor de studenten van Campus Waas te Sint-Niklaas.

voor studenten uit het studiegebied onderwijs van Campus Brussel en Dilbeek

STAP 3: Vrijstellingen? Vergeet deze niet aan te duiden in je ISP!

Denk je recht te hebben op een vrijstelling (EVK)? Wacht dan even het resultaat van je aanvraag EVK af alvorens je vrijstellingen ook in je ISP aan te duiden!
Zodra je weet voor welke opleidingsonderdelen je een vrijstelling (EVK) hebt, vink je deze aan in je ISP.
Nadien klik je op het  - icoontje en vul je de informatie m.b.t. het reeds behaald creditbewijs/studiebewijs/bewijs van bekwaamheid -
op basis waarvan de vrijstelling door het studiegebied werd toegekend - aan .
Vergeet zeker niet deze informatie op te slaan via het - icoontje.

STAP 4: Je ISP voorlopig opslaan/definitief doorsturen

Sla je ISP voorlopig op indien je nog niet zeker bent van de gemaakte keuzes en je je ISP op een later tijdstip nogmaals wenst te bekijken of te bewerken.

Zijn alle opleidingsonderdelen die je zal volgen in het huidig academiejaar aangevinkt? Stuur je ISP dan zo snel mogelijk door, zodat je ISP-verantwoordelijke je ISP verder kan behandelen en goedkeuren. Opgelet: van zodra je je ISP doorstuurt ter controle kan je zelf geen wijzigingen meer aanbrengen!

Vergeet je ISP niet definitief door te sturen en dit ten laatste op 15 oktober.

Van zodra je ISP is goedgekeurd worden je gegevens doorgegeven aan de overheid en het kinderbijslagfonds (indien van toepassing).