Facilitair management

Instapcursus scheikunde

De instapcursus scheikunde wordt ingericht voor studenten met een zwakkere kennis van scheikunde.

Data:
Maandag 12/09 van 9.00 – 12.00u
Dinsdag 13/09 van 9.00 – 12.00u
Woensdag 14/09 van 9.00u – 12.00u

Inschrijven is verplicht via volgende link http://instapcursussentcg.odisee.be.

Instapcursus Frans

De instapcursus Frans wordt ingericht voor studenten met een zwakkere kennis van Frans.

Data:
Maandag 12/09 van 13.00u – 16.00u
Dinsdag 13/09 van 13.00u – 16.00u
Woensdag 14/09 van 13.00u – 16.00u

Inschrijven is verplicht via volgende link http://instapcursussentcg.odisee.be.

Onthaaldag

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldag. Deze onthaaldag is een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

1e jaarsstudenten:

Op de onthaaldag zullen we je informeren over alle organisatorische aspecten van je opleiding.
We verwachten je op donderdag 15 september om 08.45u in het klein auditorium – blok E van de Technologiecampus Gent.

Programma (geschat einde 16.00u):

  • Praktische informatie zoals verdeling labogroepen, uurroosters, weekplanning
  • Toelichting Onderwijs- en examenreglement, studiegids, laboreglement
  • Taalscreening
  • Veiligheidsbeleid op de campus
  • Voorstelling van dienst studentenvoorzieningen
  • Passen/aankoop van labojas
  • Cursusverkoop
  • Rondleiding
  • Toelichting samenstelling individueel studieprogramma en inschrijven in labogroepen
  • Toelichting studiegids FM

Voor nieuwe inschrijvers in het afstandsonderwijs vindt de onthaalsessie plaats op woensdag 14 september vanaf 18.00u, incl. verplichte taalscreening. Vanaf 17.00 is het cursusverkooppunt geopend.

De informatiesessie over het digitaal leerplatform Toledo wordt door de dienst ICTO gegeven tijdens een middagsessie in de eerste lesweek.
Exacte datum en uur worden gecommuniceerd op deze onthaaldag en via Toledo.

Studenten met opleidingsonderdelen uit 2e en 3e jaar:

De onthaaldag voor 2e en 3e jaars of studenten met een gemengd programma gaat door op vrijdag 16 september om 9.00u.

Alle herinschrijvers worden verwacht voor de cursusaankoop, het ISP en voor de infosessie stage (zowel 2e als 3e jaarsstage).

 

Februaristarters

De onthaalsessie voor nieuwe februaristarters vindt plaats op 6 februari om 18.00u, zowel voor het contactonderwijs als voor het afstandsonderwijs.

Start academiejaar

Maandag 19 september 2016 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Ook voor de 3e jaarsstudenten is er een verplichte lesweek vóór aanvang van de stage.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Je wordt na inschrijving door de opleiding toegewezen aan een klasgroep.
Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Bescherm- en werkkledij

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Dit kan je thuis doen of tijdens de pasmomenten op de campus.
Meer info vind je hier.