Wat moet je doen als je....

wil deelnemen aan de nabespreking van de examens?

Nabespreking met je docent:

Op Toledo, bij je opleidingscommunity, staat vermeld wanneer er voor jouw opleiding nabesprekingen van de examenresultaten zijn.

Nabespreking met je trajectbegeleider:

Voor een gesprek over je globale resultaat en studievoortgang kan je terecht bij je studietrajectbegeleider.
De gegevens van je studietrajectbegeleider vind je via student.odisee.be > Contact > Studietrajectbegeleiders.

beslist een tolerantie in te zetten?

Voor advies over toleranties kan je terecht bij je studietrajectbegeleider.

Indien je deelneemt aan de derde examenperiode wacht je best het geheel van je resultaten van heel het academiejaar af vooraleer je een beslissing neemt over je toleranties.

Als je niet deelneemt aan de derde examenperiode heb je na de vrijgave van je resultaten 15 kalenderdagen de tijd om je toleranties te registreren in je studievoortgangsdossier/tolerantie.

Let op, indien je toch beslist nu al een tolerantie in te zetten: een opgenomen tolerantie is onherroepelijk en kan je nadien niet meer ongedaan maken.

wil deelnemen aan de examenperiode september?

Indien je beslist om in september opnieuw examen af te leggen van een onvoldoende die je in de examenperiode van februari of juni hebt behaald, dan behoud je je vorig resultaat indien dit hoger is dan het resultaat dat je in de examenperiode van september behaalt. We willen je daarom aanmoedigen om toch je tweede examenkans op te nemen. Bovendien wordt je leerkrediet opnieuw aangevuld indien je slaagt voor het opleidingsonderdeel.

Inschrijven

In je studievoortgangsdossier/3de examenperiode dien je aan te duiden voor welke opleidingsonderdelen je in de 3de examenperiode opnieuw examen wenst af te leggen. Doe dit zeker voor 6 juli 2017.

Examenkaart en examenrooster:

 • Studenten van campus Brussel en Parnas:
  Indien je je tijdig inschrijft, kan je je examenkaart (= examenrooster) raadplegen vanaf 7 juli 2017: KU Loket/Onderwijs & Studenten/Individueel examenrooster (IER)
   
 • Studenten van campus Dirk Martens, Waas en technologiecampus Gent:
  Je kan je examenkaart vanaf 7 juli 2017 afdrukken: KU Loket/Onderwijs & Studenten/Individueel examenrooster (IER)
  Je examenrooster ontvang je volgens de afspraken binnen jouw opleiding of op je campus.

Let op: deze examenkaart kan nog wijzigen in functie van je beslissingen over het al dan niet inzetten van je toleranties.

wil inschrijven voor volgend academiejaar?

Vanaf wanneer herinschrijven?

Als je al je opgenomen studiepunten verworven hebt na de examenperiode van juni of je hebt toleranties ingezet zodat je geen opleidingsonderdelen meer hoeft af te leggen dit academiejaar, dan ontvang je ten vroegste vanaf 27 juni 2017 (na vrijgave van je resultaten) een uitnodiging via e-mail om je in te schrijven voor 2017-2018.

Als je nog een 2e examenkans opneemt in de examenperiode van september dan ontvang je pas een uitnodiging om opnieuw in te schrijven nadat je resultaten van de examenperiode van september zijn vrijgegeven.

Hoe herinschrijven?

Open de herinschrijvingsapplicatie via het studentenportaal student.odisee.be > Mijn loket > Mijn herinschrijving. Doorloop alle stappen binnen deze herinschrijvingsapplicatie

Uitzondering: in volgende gevallen moet je je herinschrijven via https://odisee.be/ onder het luik ‘Inschrijven’:

 • als je tijdens het academiejaar 2016-2017 enkel ingeschreven was met een creditcontract
 • als je je tijdens academiejaar 2016-2017 uitgeschreven hebt aan onze instelling

Wat na herinschrijving?

Na je herinschrijving krijg je een 3-delig attest van inschrijving (voor de aankoop van een abonnement bij de NMBS, MIVB, …) en een rekeningoverzicht voor de vaste kost van je inschrijving via je studentenmailbox (voornaam.naam@student.odisee.be). Ben je een niet-beursstudent dan ontvang je na de goedkeuring van je individueel studieprogramma (ISP) een tweede rekeningoverzicht met het resterende bedrag ( op basis van je effectief aantal opgenomen studiepunten).

Wens je een bijkomend attest voor de aankoop van een abonnement bij De Lijn, dan moet je dit attest apart via mail aanvragen bij de dienst Studentenadministratie van je campus.

Alle overige praktische informatie m.b.t. onthaaldagen, start academiejaar, aankopen van je cursussen en handboeken, registratie van je individueel studieprogramma (ISP),…) kan je raadplegen  op het  studentenportaal student.odisee.be onder de rubriek ‘studie’.

Omwille van duurzaamheidsredenen zal voortaan alle communicatie via het studentenportaal verlopen (Odiseemail, KU Loket, Toledo).

een kort overzicht

Nabespreking examens:

 • Toledo > opleidingscommunity > Praktische informatie > Examens > nabespreking van de examens

Toleranties inzetten:

 • Via studentenportaal student.odisee.be > Mijn Loket > Mijn resultaten > Mijn studievoortgangsdossier > Tolerantie
 • Tot 15 dagen na de vrijgave van je examenresultaten

Inschrijven examenperiode september:

 • Via studentenportaal student.odisee.be> Mijn Loket> Onderwijs & Studenten> Individueel examenrooster (IER)
 • Vanaf vrijgave resultaten tot en met 6 juli 2017

Examenkaart:

 • Via studentenportaal student.odisee.be> Mijn Loket> Onderwijs & Studenten> Individueel examenrooster (IER)
 • vanaf vrijdag 7 juli 2017 (indien tijdig ingeschreven)

Inschrijven voor het nieuwe academiejaar

 • Via studentenportaal student.odisee.be > Mijn loket > Mijn herinschrijving
 • Na vrijgave van je resultaten, ten vroegste vanaf 27 juni 2017

Nog vragen?

De medewerkers van de dienst Studentenadministratie op je campus helpen je graag verder.

Campus Brussel, Dirk Martens, Waas en Technologiecampus Gent:  sa@odisee.be
Campus Parnas : spp@odisee.be
Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen: info.hig@odisee.be