Verpleegkunde - Campus Brussel

Instapcursus chemie

Maandag 12 september 2016: 9u tot 13u

Woensdag 14 september 2016: 9u tot 13u

Programma

  1. Inleiding: Wat is chemie?
  2. Bouw en samenstelling van de materie (met o.a. atoombouw en het atoommodel, de periodieke tabel, ionen, ...)
  3. Moleculen en bindingen (met o.a. de edelgasconfiguratie, moleculen, de ionenbinding, de covalente binding, de chemische reactie, ....)
  4. Anorganische chemie (met o.a. de verbindingsklassen: zuren, zouten, hydroxiden en oxiden, ...)
  5. Organische chemie (met o.a. de koolwaterstoffen)

Hoe inschrijven?

Via isabelle.wellemans@odisee.be met vermelding van je naam, de opleiding waarvoor je inschrijft aan Odisee en de cursus chemie die je wilt volgen.

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldag. Deze onthaaldag is een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

De onthaaldag vindt plaats op donderdag 15 september 2016.
Het programma en de locatie van deze introductiedag vind je hier.

Voor meer informatie kan je terecht op het studiegebiedsecretariaat (02 609 81 52).

Start academiejaar

Maandag 19 september 2016 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Info-avond

Op donderdag 22 september wordt van 19u tot 20u30 een info-avond georganiseerd voor nieuwe eerstejaarsstudenten en hun ouders waarop specifieke bepalingen van het Hoger Onderwijs worden toegelicht zoals het onderwijsreglement, studiepunten, credits, studie-efficiëntie, toleranties, mogelijkheden tot internationalisering …

Locatie: campus Terranova, lokaal T6100

Inschrijven voor deze info-avond is noodzakelijk.
Dit kan via een mail aan isabelle.wellemans@odisee.be met als onderwerp 'info-avond verpleegkunde 22/09'. Gelieve je naam en met hoeveel personen je komt te vermelden.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Je wordt na inschrijving automatisch toegewezen aan een klasgroep.
Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Taalscreening Taalvast

De taalscreening Taalvast (Nederlands) is gepland op 17 oktober 2016 van 13u tot 14u.

Bescherm- en werkkledij

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Dit kan je thuis doen of tijdens de pasmomenten op de campus.
Meer info vind je hier.