Medische beeldvorming

Instapcursussen

Maandag 12 september 2016

 • Chemie: 09.00 – 13.00

Dinsdag 13 september 2016

 • Fysica: 9.00 – 13.00
 • Wiskunde: 14.00 – 16.00

Woensdag 14 september 2016

 • Chemie: 9.00 – 13.00
 • Fysica: 14.00 – 16.00

Hoe inschrijven?

Via isabelle.wellemans@odisee.be met vermelding van je naam, de opleiding waarvoor je inschrijft aan Odisee en de cursus (chemie en/of fysica en/of wiskunde) die je wilt volgen.

Programma

Chemie

 1. Inleiding: Wat is chemie?
 2. Bouw en samenstelling van de materie (met o.a. atoombouw en het atoommodel, de periodieke tabel, ionen, ...)
 3. Moleculen en bindingen (met o.a. de edelgasconfiguratie, moleculen, de ionenbinding, de covalente binding, de chemische reactie, ....)
 4. Anorganische chemie (met o.a. de verbindingsklassen: zuren, zouten, hydroxiden en oxiden, ...)
 5. Organische chemie (met o.a. de koolwaterstoffen)

Fysica

Opzet van de cursus: De cursus belicht de algemene basisbegrippen van de fysica: massa, energie, kracht en de wisselwerking hiertussen. Deze begrippen zijn noodzakelijk om de inleiding in de stralingsfysica te kunnen beheersen.

 1. Materie
 2. Massa
 3. Energie
 4. Kracht
 5. Arbeid
 6. De bouw van materie
  1. Atoom modellen
  2. Periodiek systeem
  3. Elektronenschillen
  4. Energie niveaus

Wiskunde

 1. Rekenen met breuken, machten en vierkantswortels.
 2. Algebra
 3. Logaritmen en exponentiele functies
 4. Rekenen met grootheden en eenheden

Onthaaldagen

Aan onze instelling staat de student centraal. We willen je dan ook graag persoonlijk verwelkomen tijdens onze onthaaldagen. Deze onthaaldagen zijn een unieke gelegenheid om medestudenten en docenten te leren kennen in een ontspannen en studentikoze sfeer.

Tevens willen we van deze gelegenheid gebruik maken om je de meest essentiële informatie mee te geven zodat je het academiejaar met een gerust gevoel kan starten. Zo maken we je bijvoorbeeld meteen wegwijs in de digitale instrumenten die gebruikt worden binnen de instelling.

De onthaaldagen van de opleiding gaan door op donderdag 15 en vrijdag 16 september 2016 van 9.00 tot 17u.

Het programma en de locatie van deze onthaaldagen vind je hier.

Voor meer informatie kan je terecht op het studiegebiedsecretariaat (02 609 81 52).

Start academiejaar

Maandag 19 september 2016 wordt het academiejaar officieel geopend en starten de lessen.

Klasgroepen en groepstoewijzing

Je wordt na inschrijving automatisch toegewezen aan een klasgroep.
Een toelichting over klasgroepen, de klasgroeptoewijzing, uurroosters van een klasgroep vind je hier.

Taalscreening Taalvast

De taalscreening Taalvast is gepland op donderdag 6 oktober 2016 om 13.00u.

Bescherm- en werkkledij

De aankoop van bescherm- en werkkledij verloopt via de webshop www.atworkshop.be/odisee. Dit kan je thuis doen of tijdens de pasmomenten op de campus.
Meer info vind je hier.